fbpx
0

Giỏ hàng

Chính sách này áp dụng cho tất cả những Khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại website Storefather.com (“Storefather”) nhưng không hài lòng về dịch vụ và có nhu cầu muốn hoàn lại tiền.

Điều kiện chấp nhận hoàn tiền:

Khách hàng được yêu cầu hoàn lại tiền tại Storefather trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ khi Khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ của Storefather

Các trường hợp không được hoàn lại tiền:

Thời gian đã quá hạn 07 (bảy) ngày theo quy định.

Loại chi phí khác

Chi phí đăng ký tên miền không thể hoàn lại cho bạn. Nếu bạn nhận được tên miền miễn phí từ Storefather thì khi bạn muốn hoàn tiền thì số tiền hoàn lại sẽ khấu trừ tiền đăng ký tên miền.

Nguyên nhân: Storefather phải trả chi phí đăng ký tên miền với đối tác cung cấp tên miền và thời gian đăng ký ít nhất là 01 năm. Các nhà cung cấp tên miền đều không có chính sách hoàn tiền cho khách hàng.

Dù bạn không còn sử dụng dịch vụ của Storefather nhưng tên miền vẫn thuộc về bạn đến khi hết hạn. Bạn có thể bán hoặc chuyển nhượng tên miền bất kỳ lúc nào.

Liên hệ:

Khách hàng liên hệ trực tiếp tới số Hotline của Storefather 0707.518.366 để trao đổi về việc hoàn tiền.

Hoàn tiền:

Sau khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu hoàn lại tiền của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hay từ chối khoản tiền hoàn lại của bạn. Nếu bạn được chấp thuận, thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong vòng một số ngày nhất định.

Hoàn trả trễ hoặc thiếu:

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó, hãy liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản tiền hoàn lại của bạn được chính thức đăng.

Tiếp theo liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi khoản tiền hoàn lại được đăng.

Nếu bạn đã làm tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]